H(T)STX(v)(X)(X)(D)

HSTXX(X)(D)

OMSCHRIJVING

De H(T)STX(v)(X)(X)(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die horen bij de STX(v)(X)(X)(D) en de TSTX(X)(v) keerwanden. De HSTXX(X) keerwanden zijn enkelkerend aan de voetzijde te belasten. De H(T)STX(v)(X)(X)D daarentegen is dubbelkerend te belasten. De hoeken worden uit 1 deel vervaardigd en worden op een standaard STX(v)(X)(X)(D) of TSTX(X)(v) geplaatst. De H(T)STX(v)(X)(X)(D) vormt samen met de STX(v)(X)(X)(D) een hoek van 90°.

Zowel de rechtopstaande wand als de bodemplaat hebben een groef voor montage van afdichtingsvoorzieningen. Dit om een volledige afdichting te garanderen. De horizontale V-groef in de voet van 15 x 15 mm is voorzien voor het aanbrengen van eventuele zwelpasta. De verticale V-groef in de wand kan voorzien worden van een koppellat.

De H(T)STX(v)(X)(X)(D) wanden worden in hoogtes van 1,00m tot 3,00m gemaakt. De standaard lengtes bedragen 2,50m, 3,88m en 5,88m, afhankelijk van de hoogte.

De basisafwerking is aan beide zijden industrieel glad.

Type Afwerking voetzijde Afwerking rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton Overlast voetzijde Belasting rugzijde Opbouw
HSTXX(X) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1-deel
HSTXX(X)D industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1-deel
HSTXv industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 2-deel
HSTXvD industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 2-deel
HTSTXX industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2 1-deel

Technische details

Linkerhoek

Rechterhoek

Detail randafwerking HSTX(v)(X)(X)

Belastingschema HSTX(v)(X)(X)

Detail bovenrand

Detail zijrand groef en groef

Koppellat in hout of kunststof voor een perfecte sluiting

Kaai:
(aanvulling + mobiele last)

Talud:
(aanvulling + talud)
Hellingshoek α is max. 45º (voor maïs 28°)

Detail randafwerking HSTX(v)(X)(X)D

Belastingschema HSTX(v)(X)(X)D

Detail bovenrand

Detail zijrand groef en groef

Koppellat in hout of kunststof voor een perfecte sluiting

Kaai:
(aanvulling + mobiele last)

Talud:
(aanvulling + talud)
Hellingshoek α is max. 35º (voor maïs 28°)

Detail randafwerking HTSTXX

Belastingschema HTSTXX

Detail bovenrand

Detail zijrand groef en groef

Koppellat in hout of kunststof voor een perfecte sluiting

Kaai:
(aanvulling + mobiele last)

Talud:
(aanvulling + talud)
Hellingshoek α is max. 45º (voor maïs 28°)

Wenst u een vrijblijvende offerte? Of heeft u nog vragen over dit product?

Offerte aanvragen

Contact opnemen